هدیه تکنیک های تولید فیلم انیمیشن – حدیث ملکی (بیسکولنز)

کارگردان یکی از تصمیم های استراتژیکی که باید بگیرد انتخاب تکنیک کار هست. از طرفی آشنایی با تکنیک ها برای هر فردی که تازه قصد ورود به دنیای انیمیشن را دارد، دید بسیار خوبی از این سرزمین میدهد.
به این دلیل این کتابچه رو مختصر و مفید برای این آشنایی نوشته ام، همین طور اون رو به شکل فایل صوتی هم ضبط کردم تا اگر دوست داشتی موقع پیاده روی یا رانندگی گوش کنی.
این هدیه به شکل کتاب دیجیتال و کتاب صوتی تقدیم شما میشه.