اگر تمایل به پرداخت آنلاین دارید، لینک پرداخت شتابی هر دوره و محصول در صفحه ی آن گذاشته شده 

 

اگر انتخاب شما پرداخت کارت به کارتی هست
با تلگرام bisculens_family هماهنگ کنید
و می تونید از این کار برای پرداخت کارت به کارت استفاده کنید.

حتماً بعد از پرداخت اسکرین شات پرداختی  رو به تلگرام bisculens_family بفرستید.
تا ثبت نام تکمیل بشه و لینک و پسورد در اختیارتون قرار داده بشه.

کارت پرداخت دوره

اگر خارج از کشور هستید و نمی تونید از سیستم پرداخت شتابی ایران استفاده کنید،
با تلگرام @bisculens_famliy هماهنگ کنید و از لینک پرداخت بین المللی ما که شرکت یک پی در اختیارمان قرار داده، می تونید استفاده کنید.