Bisculens بیسکولنز

داستان، عکاسی و انیمیشن از خوراکی ها با حدیث ملکی

در ویدئو ها صحبت از نکات عکاسی، نکات انیمیشن ، نکات علمی و دستورهای آشپزی میشود

برای پیگیری و مطالعه ی آن ها می توانید به وبلاگ های زیر مراجعه کنیدDesktop Site