منو

 

در این صفحه دو دسته پیشنهاد برای شما قرار داده ام:

اوّل-پییشنهاد کتاب های خوب در زمینه ی انیمیشن، فیلمسازی، عکاسی، کارگردانی ، علوم کامپیوتری و ریاضی -فراموش نکنید برای اهل مطالعه بودن لزوما نیاز به خرید کتاب نیست، کتابخانه های شهرداری محله تان، مدرسه، دانشگاه و مسجد محله تان را فراموش نکنید.

دوم- پاسخ به سوالات در مورد تجهیزاتی که استفاده کرده ام یا دوستانم استفاده کرده اند و راضی بوده اند.

ضمنا اگر قصد خرید از لینک داده شده را داشتید و این اوّلین خرید شما از آن فروشگاه باشد، با استفاده از کدهای بیسکولنز ( REFFI27L2XICN و یا REFER6864IMR8I7)می توانید از آن جا تخفیف بگیرید.

/*script for slisers */ * { box-sizing: border-box; } /* Position the image container (needed to position the left and right arrows) */ .container { position: relative; } /* Hide the images by default */ .mySlides { display: none; } /* Add a pointer when hovering over the thumbnail images */ .cursor { cursor: pointer; } /* Next & previous buttons */ .prev, .next { cursor: pointer; position: absolute; top: 40%; width: auto; padding: 16px; margin-top: -50px; color: white; font-weight: bold; font-size: 20px; border-radius: 0 3px 3px 0; user-select: none; -webkit-user-select: none; } /* Position the "next button" to the right */ .next { right: 0; border-radius: 3px 0 0 3px; } /* On hover, add a black background color with a little bit see-through */ .prev:hover, .next:hover { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8); } /* Number text (1/3 etc) */ .numbertext { color: #f2f2f2; font-size: 12px; padding: 8px 12px; position: absolute; top: 0; } /* Container for image text */ .caption-container { text-align: center; background-color: #222; padding: 2px 16px; color: white; } .row:after { content: ""; display: table; clear: both; } /* Six columns side by side */ .column { float: left; width: 16.66%; } /* Add a transparency effect for thumnbail images */ .demo { opacity: 0.6; } .active, .demo:hover { opacity: 1; } Editiabe regions for adding Scripts