منو

 

در این صفحه دو فرم قرار داده شده، فرم اوّل برای مخاطبان و دوستان خوب بیسکولنز و فرم دیگر برای همراهان کارفرما

برای سفارش متحوای تصویری، فرمی برای شما تهیه دیده شده که می توانید از طریق آن پیام خود و اطلاعات تماس را بفرمایید تا بتوانیم هرچه دقیق تر و با کیفیت بهتر پاسخکو باشیم. و به لطف خدا بعد از برداشت پروژه به من به طور مستقیم در خدمت انجام کار شما و نظارت بر آن خواهم بود.

فرم ارسال پیام

این فرم برای پیام های عمومی شما همراهان عزیز است تا بتوانید به راحتی برای من پیامتان را ارسال کنید.

فرم ثبت سفارش

فرم مخصوص ثبت سفارش

/*script for slisers */ * { box-sizing: border-box; } /* Position the image container (needed to position the left and right arrows) */ .container { position: relative; } /* Hide the images by default */ .mySlides { display: none; } /* Add a pointer when hovering over the thumbnail images */ .cursor { cursor: pointer; } /* Next & previous buttons */ .prev, .next { cursor: pointer; position: absolute; top: 40%; width: auto; padding: 16px; margin-top: -50px; color: white; font-weight: bold; font-size: 20px; border-radius: 0 3px 3px 0; user-select: none; -webkit-user-select: none; } /* Position the "next button" to the right */ .next { right: 0; border-radius: 3px 0 0 3px; } /* On hover, add a black background color with a little bit see-through */ .prev:hover, .next:hover { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8); } /* Number text (1/3 etc) */ .numbertext { color: #f2f2f2; font-size: 12px; padding: 8px 12px; position: absolute; top: 0; } /* Container for image text */ .caption-container { text-align: center; background-color: #222; padding: 2px 16px; color: white; } .row:after { content: ""; display: table; clear: both; } /* Six columns side by side */ .column { float: left; width: 16.66%; } /* Add a transparency effect for thumnbail images */ .demo { opacity: 0.6; } .active, .demo:hover { opacity: 1; } Editiabe regions for adding Scripts