Bisculens بیسکولنز

داستان، عکاسی و انیمیشن از خوراکی ها با حدیث ملکی

:ویدئوهای آموزشی بیسکولنز، با دو هدف زیر ساخته و منتشر می شود

آموزش -

ایجاد انگیزه در یادگیری و خلاقیت -

ترویج علم -

.بر این اساس ویدئو ها کاملاً رایگان هستند و جایی حق فروش ویدئو ها را ندارند

***************

برای تماس فوری می توانید از ایمیل حدیث ملکی استفاده بفرمایید. ( دقت کنید که متن نامه، با حروف فارسی باشد

(دارای بخش شروع، متن و بخش پایان و اطلاعات تماس باشد

************

صاحبان صنایع غذایی، و یا کسب و کارهای مرتبط با آشپزی و شیرینی پزی و آموزش آن ها، برای ثبت سفارش عکاسی و یا تولید ویدئو از فرم زیر استفاده بفرمایید 

************

بیسکولنز امکان تبلیغات و اسپانسرینگ را برای صاحبان مشاغل، خدمات و استارتاپ ها فراهم کرده، در صورتی که تمایل دارید تا نامتان در تیتراژ به عنوان حامی مالی ثبت شود می توانید از بخش پرداخت استفاده کنید

همچنین در صورتی که تمایل دارید در بخشی از ویدئو، اسم کسب و کار شما آورده شود و یا معرفی شود، در بخش فرم تماس درخواست خود را برای ویدئوی بعدی ثبت کنید.

                                                                           


_________________________________________________       

 پرداخت از طریق درگاه بیسکولنز در پردانو